2241028446 Αυστραλίας 60, Ρόδος zorbas-i@otenet.gr